Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


Úvod »»»Infarkt

/ Infarkt

INFARKT MYOKARDU JE V ČESKÉ REPUBLICE

JEDNOU Z NEJČASTĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A

BOHUŽEL I ÚMRTNOSTI. JEDNÁ SE O AKUTNÍ FORMU

ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ, PŘI NÍŽ DOCHÁZÍ

K ODUMŘENÍ ČÁSTI SRDEČNÍHO SVALU, KTERÉ JE

ZPŮSOBENO NEDOSTATEČNÝM KREVNÍM ZÁSOBENÍM

KYSLÍKEM.

Infarkt

SRDCE A CÉVY

INFARKT MYOKARDU

Infarkt myokardu je v České republice jednou z nejčastějších příčin nemocnosti a bohužel

i úmrtnosti. Jedná se o akutní formu ischemické choroby srdeční, při níž docházík odum

ření části srdečního svalu, které je způsobeno nedostatečným krevním zásobením

kyslíkem.

Důsledkem je poškození srdeční svaloviny různého rozsahu:

• buď postihuje celou tloušťku srdeční stěny – hojí se jizvou a je z medicínského

hlediska závažnější

• nebo nepostihuje celou tloušťku srdeční stěny – je většinou méně závažné

Typické příznaky

• prudká a přetrvávající bolest na hrudi, často svíravého charakteru

• možnost vystřelování bolesti do krku, čelisti, mezi lopatky, do levého ramenea ruky (pr

ůběh dráhy srdce)

• možnost atypického charakteru bolesti – pravé rameno, žaludek

• další možné p
říznaky: nevolnost, zvracení, dušnost, úzkost, poruchy vědomí

• asi u 5 % nemocných bez příznaků (klinicky němý infarkt)

Výskyt choroby

• IM je častější u mužů než u žen, pravděpodobnost výskytu stoupá s věkem

• incidence IM v mužské populaci středního věku je 10–15 případů/1 000 mužů

za rok

• u žen výskyt až do klimakteria pom
ěrně vzácný (ochranný vliv estrogenů),

po menopauze IM stoupá, blíží se četnosti srovnatelné s muži a často s těžším

průběhem

RIZIKOVÉ FAKTORY

Prevence

Rozlišujeme primární a sekundární prevenci onemocnění.

Smyslem primární prevence je zabránit vzniku onemocnění. V rámci primární

prevence je nutné zaměřit se komplexně na zdravý životní styl s potlačovánímfaktor

ů, které vedou k rozvoji dílčích chorob (dyslipidémie, ateroskleróza,

hypertenze…). Jedná se jednak o dietní opatření, pohybový režim, vyloučeníškodlivých návyk

ů a omezování účinků stresu.

Smyslem sekundární prevence je zabránit vzniku opakování a rozvoje těžšíchforem nemoci. P

ři sekundární prevenci se cíleně zaměřujeme na ty faktory, které

vedly ke vzniku infarktu v konkrétním případě. Eliminujeme je všemi prostředky

klasické i alternativní medicíny. Kontrolujeme a monitorujeme úspěšnost léčby.

Diagnostika

• stanovení přesné anamnézy (klinické příznaky a jejich průběh)

• opakovaný záznam EKG

• opakované vyšet
ření krve

• echokardiografi cké vyšetření (dynamický ultrazvuk srdce)• koronarogra

fi e (rentgenové zobrazení srdečních tepen za pomoci kontrastní

látky zaváděné katetrem pronikajícím přes kůži až k srdci a jeho tepnám cévním

systémem)

Klasická léčba

Moderní intenzivní léčba – primární PTCA (perkutánní transluminální koronární

angioplastika). Podstatou metody je zavedení katetru a roztažení zúženého místa

tepny balonkem, p
řípadně zavedení stentu (trubičky) k dosažení trvalého průtoku

tepnou.

Z hlediska klasické medikamentózní lé
čby jsou využívány preparáty k tišení bolesti,

roztažení srdečních tepen, bránící srážení krve, poruchám srdečního rytmu a korigujícíkrevní tlak. Po zvládnutí akutního stavu je doporu

čena lázeňská rekonvalescence

do 3 měsíců od proběhlé příhody, nejsou-li k ní kontraindikace. AKUTNÍ INFARKT

MYOKARDU MUSÍ BÝT LÉČEN VŽDY V NEMOCNICI!

První pomoc pro laiky

• zůstat v klidu, nejíst, nepít alkohol, nekouřit

• 1 tableta Nitroglycerinu pod jazyk (je-li k dispozici), nejvíce 3x po 5–10 min.,

m
ůže ulevit studený obklad na hrudi

• při pocitu na omdlení položit hlavu níže• ihned volat RZP, stru

čně vysvětlit potíže

• okolí musí být připraveno na resuscitaci při vzniku srdeční a dechové zástavy• z praktického hlediska je d

ůležité včasné podání léků ovlivňujících krevní srážlivost,např. Acylpyrinu, který zabraňuje narůstání trombu

dyslipidémie (porucha metabolismu

tuk
ů) a ateroskleróza

hypertenze

diabetes mellitus obezita

t
ělesná inaktivita stres

kouření genetické faktory

Prospekt Infarkt zpracovala MUDr. Jana Haltmarová

ENERGY GROUP, a. s., Trojská 201/39, 171 00 Praha 7, tel. / fax: +420 283 853

853/54, info@energy.cz, www.energy.cz

Infarkt myokardu a produkty Energy

Přípravky Energy poskytují další významnou možnost v boji proti infarktu myokardu, který

patří mezi nejzávažnější, život ohrožující onemocnění. Důležité místo pro využití těchto

přípravků je i v rámci ponemocniční fáze kardiovaskulární terapie.

Hlavní produkty

• Korolen – bylinný koncentrát k harmonizaci energetické dráhy srdce s antioxidačním

a regeneračním působením. Pozitivně ovlivňuje cévní systém. V počáteční fázi 3x 3kapky, pozd

ěji lze zvyšovat až na 3x 7 kapek. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat

počátečnímu podávání u starých osob; zde vhodná počáteční bioinformační dávka 3x 1

kapka, s postupným zvyšováním dle tolerance př